[Báo cáo khoa học] Nghiên cứu Cetylpyridinium Chloride (CPC) trong hiệu quả chống lại SARS-CoV-2

Giới thiệu mối liên hệ Sức khỏe khoang miệng – Sức khỏe toàn thân
Tổng quan CPC
Nghiên cứu IN VIVO CPC vs SARS-CoV-2
Nghiên cứu IN VITRO CPC vs SARS-CoV-2
Nghiên cứu IN VITRO CPC vs virus đường hô hấp
Sử dụng CETYLPYRIDINIUM CHLORIDE (CPC) trong nha khoa

Khoang miệng không chỉ đóng vai trò là con đường xâm nhập của vi sinh vật, mà còn là con đường truyền bệnh, ủ bệnh và lây nhiễm của nhiều loại virus.8-12

Các loại vi khuẩn khác nhau                • Nấm                  • Một số loại virus

Một số nghiên cứu in vitro cho thấy CPC giúp giảm tải lượng virus trong miệng gây viêm đường hô hấp và giảm nguy cơ lây nhiễm từ người mang mầm bệnh sang người khỏe mạnh.6,15-22  

Seneviratne và cộng sự (2020)15

Mục tiêu: thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên để đánh giá hiệu quả của 3 loại nước súc miệng [povidone iodine, chlorhexidine (CHX) và
Cetylpyridinium Chloride (CPC)] trong việc giảm tải lượng của vi rút SARS-CoV-2 trong nước bọt ở bệnh nhân dương tính với COVID-19 sau khi
súc miệng 30 giây

Kết quả: Tải lượng vi rút trong nước bọt, đo bằng RT-PCR, giảm ở 5 phút, 3 giờ và 6 giờ sau khi súc miệng bằng CPC và PI so với giả dược (nước).

KẾT LUẬN
Việc sử dụng các loại nước súc miệng thương mại có công thức 0,075% CPC và Povidone iodine, cho thấy giảm tải lượng vi rút SARS-CoV-2 trong nước bọt duy trì theo thời gian, lên đến 6 giờ sau khi súc miệng, đó là lý do tại sao người ta cho rằng chúng có thể hữu ích như việc súc miệng trước khi phẫu thuật để giảm sự lây nhiễm COVID-19.

Seneviratne CJ, Balan P, Ko KKK, Udawatte NS, Lai D, Ng DHL, Venkatachalam I, Lim KS, Ling ML, Oon L, Goh BT, Sim XYJ. Efficacy of commercial mouth-rinses on SARS-CoV-2 viral load in saliva: randomized control trial in Singapore. Infection. 2020 Dec 14:1–7 

Eduardo và cộng sự (2021)16

Mục tiêu: thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên để đánh giá hiệu quả của 4 loại nước súc miệng trong việc giảm tải lượng vi rút SARS-CoV-2 trong nước bọt ở bệnh nhân dương tính với COVID-19.
Các loại nước súc miệng được sử dụng là:
· 0.075% Cetylpyridinium Chloride + Zinc (CPC)
· 1.5% hydrogen peroxide (H2O2)
· 0.12% Chlorhexidine (CHX)
· Hydrogen peroxide and Chlorhexidine (H2O2 + CHX). Súc miệng ban đầu bằng H2O2 và sau đó, súc miệng bằng CHX

Kết quả: Sau 30 giây súc miệng riêng lẻ, nước súc miệng CPC làm giảm tải lượng virus trong nước bọt nhiều nhất (có ý nghĩa thống kê) ngay sau khi súc miệng và hiệu quả được duy trì đến 1 giờ sau khi súc miệng. CHX làm giảm tải lượng vi rút lên đến 60 phút, sau khi súc miệng với H2O2 trong 30 giây.

KẾT LUẬN
Nước súc miệng CPC làm giảm tải lượng vi rút SARS-CoV-2 trong nước bọt nhiều nhất và tác dụng này kéo dài ít nhất 1 giờ sau khi súc miệng.

Eduardo FP, Corrêa L, Heller D, Daep CA, Benitez C, Malheiros Z, Stewart B, Ryan M, Machado CM, Hamerschlak N, Rebello Pinho JR, Bezinelli LM. Salivary SARS-CoV-2 load reduction with mouthwash use: A randomized pilot clinical trial. Heliyon. 2021 Jun;7(6):e07346.

Tarrago và cộng sự (2021)17

Mục tiêu: thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên để đánh giá hiệu quả của một loại nước súc miệng với 0,07% CPC so với giả dược (nước) trong việc giảm tải lượng vi rút gây nhiễm SARS-CoV-2 trong nước bọt ở 80 bệnh nhân dương tính với COVID-19 2 giờ sau khi súc miệng.

Kết quả: 2h sau khi súc miệng, quan sát thấy sự gia tăng có ý nghĩa thống kê với các virus không hoạt động (xét nghiệm ELISA: liên kết protein nucleocapsid với kháng thể) ở nhóm súc miệng bằng CPC so với giả dược, cho thấy CPC có thể làm suy giảm lớp vỏ lipid của SARS-CoV-2, do đó, làm giảm khả năng lây nhiễm của vi rút.

KẾT LUẬN
Nước súc miệng CPC về mặt thống kê làm giảm đáng kể khả năng lây nhiễm qua nước bọt của những bệnh nhân dương tính với COVID-19.

Tarrago R ,Aza M, Lallana MJ, Serrano D, Millán Y, Refusta R, Fuentes R, Bueno J, Algarate S, Millán E. Ensayo clínico aleatorizado para valorar el impacto de la intervención oral con Cloruro de Cetilpiridinio para disminuir la carga viral de SARS-CoV-2. Poster presentado en el Congreso SEPA Sevilla 21 (noviembre 2021), ganador del primer premio en la categoría de higienistas.

 

 Bañó và cộng sự (2022)18

Mục tiêu: Để nghiên cứu tiềm năng của Cetylpyridinium Chloride (CPC) như một chất ức chế vi rút

Các hạt giống vi rút (VLPs) bắt chước vi rút SARS-CoV-2 đã được tạo ra. Các hạt này chứa 4 cấu trúc protein của virus và có kích thước cũng như hình dạng của các hạt virus SARS-CoV-2. Sự khác biệt duy nhất với các hạt virus SARS-CoV-2 là các VLP không chứa vật liệu di truyền nên chúng không lây nhiễm.

Kết quả: CPC ở nồng độ 0.05% là phù hợp để phá vỡ màng bọc virus Sars-Cov-2.

KẾT LUẬN: Ở lần đầu tiên, màng virus Sars-Cov-2 có thể bị phá vỡ khi nó tiếp xúc với Cetylpyridinium Chloride. Nghiên cứu này một lần nữa xác định cơ chế hoạt động của CPC chống lại vi rút SARS-CoV-2.

 

 

Muñoz-Basagoiti và cộng sự (2021)19

Mục tiêu: Để xác định khả năng làm suy giảm SARS-CoV-2 của một số loại nước súc miệng có chứa Cetylpyridinium Chloride (CPC) và để đánh giá tác động đến việc giảm khả năng lây nhiễm của hai biến thể của virus, B.1.1.7 và D614G

Kết quả: Cơ chế hoạt động của CPC được xác định, cơ chế này bao gồm sự phá hủy lớp vỏ lipid của virus SARS-CoV-2.
Nước súc miệng với 0,05% và 0,07% CPC có thể làm giảm khả năng lây nhiễm (TCID50) của SARS-CoV-2 biến thể B.1.1.7 và D614G xuống 1.000 lần sau 1 và 2 phút tiếp xúc khi có hoặc không có nước bọt vô trùng, trong đó không có tác động của tá dược.

KẾT LUẬN

Muñoz-Basagoiti J, Perez-Zsolt D, León R, Blanc V, Raïch-Regué D, Cano-Sarabia M, Trinité B, Pradenas E, Blanco J, Gispert J, Clotet B, Izquierdo-Useros N. Mouthwashes with CPC Reduce the Infectivity of SARS-CoV-2 Variants In Vitro. J Dent Res. 2021 Jul 20:220345211029269.

 

 

Ellinger và cộng sự (2021)20

Mục tiêu: thực hiện sàng lọc quy mô lớn (hơn 5600 hợp chất được phân tích) để tìm kiếm các phân tử in vitro có hoạt tính chống lại SARS-CoV-2 trong tế bào Caco-2 biểu mô của người.
Kết quả: CPC là một trong sáu hợp chất có khả năng làm giảm tác động tế bào của SARS-CoV-2 (IC50 = 0,62 μm ± 0,05) trong tế bào Caco-2 biểu mô.

KẾT LUẬN
Nghiên cứu này cho thấy tiềm năng in vitro của CPC trong việc ức chế SARS-CoV-2 trong tế bào cơ thể.

Ellinger B, Bojkova D, Zaliani A, Cinatl J, Claussen C, Westhaus S, Keminer O, Reinshagen J, Kuzikov M, Wolf M, Geisslinger G, Gribbon P, Ciesek S. A SARS-CoV-2 cytopathicity dataset generated by high-content screening of a large drug repurposing collection. Sci Data. 2021 Feb 26;8(1):70

Komine và cộng sự (2021)21

Mục đích: để so sánh hoạt tính diệt virus trong ống nghiệm chống lại SARS-CoV-2 của 10 sản phẩm vệ sinh răng miệng trên thị trường có CPC,
CHX (một mình hoặc kết hợp CPC) và delmopinol làm thành phần hoạt tính.
Kết quả: Tất cả các sản phẩm có chứa CPC (ở bất kỳ định dạng và nồng độ nào hoặc kết hợp với CHX) hoặc delmopinol, đã bất hoạt 99,9% SARS-CoV-2 trong ống nghiệm.

KẾT LUẬN
CPC trong các công thức và nồng độ khác nhau có thể giảm tải lượng SARS-CoV-2 hơn 4 bậc số lượng.

Komine A, Yamaguchi E, Okamoto N, Yamamoto K. Virucidal activity of oral care products against SARS-CoV-2in vitro. J Oral Maxillofac Surg Med Pathol. 2021 Feb 22.

Koch-Heier và cộng sự (2021)22

Mục đích: để so sánh hoạt động chống lại SARS-CoV-2 trong in vitro của 2 loại nước súc miệng có các thành phần hoạt tính khác nhau và của các[thành phần] riêng biệt.
· Nước súc miệng A: 0.05% CPC + 1.5% H2O2
· Nước súc miệng B: 0.05% CPC + 0.10% CHX + 0.005% NaF.

Kết quả: Sau thời gian tiếp xúc 30 giây, cả hai loại nước súc miệng đều cho thấy hoạt tính kháng SARS-CoV-2 cao trong ống nghiệm. Phân tích
theo thành phần hoạt tính chỉ ra rằng CPC và sự kết hợp CHX + CPC tạo ra hoạt tính chống SARS-CoV-2 đáng kể, trong khi chỉ riêng H2O2 và
CHX không cho thấy tác dụng nhiều.

KẾT LUẬN
Giả thuyết cho rằng CPC là thành phần cung cấp khả năng kháng virus chống lại SARS-CoV-2 trong cả hai loại nước súc miệng.

Koch-Heier J, Hoffmann H, Schindler M,; Lussi A, Planz O. Inactivation of SARS-CoV-2 through Treatment with the Mouth Rinsing Solutions ViruProX® and BacterX® Pro.Microorganisms 2021, 9, 521.

Popkin và cộng sự (2017)23

_ Các hạt virus tiếp xúc với CPC cho thấy lớp vỏ bọc hoặc khoang trống (mũi tên) của các đơn vị virus bị phá vỡ.
_ Sự hiện diện của nhuộm âm tính bên trong các hạt virus cho thấy sự thẩm thấu qua màng.
_ Thanh chia độ nằm ở góc dưới bên trái ở bước sóng 100 nm (A) hoặc 50 nm (B, C).
_ Chúng tôi định lượng số lượng vi rút còn nguyên vẹn và bị phá vỡ sau khi xử lý:
Group A: 4,5% vi rút đã bị phá vỡ
Group B and C: 86% vi rút đã bị phá vỡ

KẾT LUẬN
CPC đã được chứng minh trong nghiên cứu này có khả năng vô hiệu hóa cao các virus có lớp vỏ lipid.

Popkin DL, Zilka S, Dimaano M, et al. 2017. Cetylpyridinium Chloride (CPC) Exhibits Potent, Rapid Activity Against Influenza Viruses in vitro and in vivo. Pathog Immun. 2: 252‐269.

Mukherjee và cộng sự (2017)24

KẾT LUẬN
Trong nghiên cứu này, CPC cho thấy tác dụng phòng ngừa đối với các triệu chứng của nhiễm trùng đường hô hấp trên do vi rút như influenza, rhinovirus và coronavirus gây ra.

Mukherjee PK, Esper F, Buchheit K, et al. 2017. Randomized, double-blind, placebo-controlled cl2nical trial to assess the safety and effectiveness of a novel dual-action oral topical formulation against upper respiratory infections. BMC Infect Dis. 17: 74.

Sử dụng Cetylpyridinium Chloride, bên cạnh những hoạt chất khác, nằm trong các phác đồ ngăn ngừa lây nhiễm SARS-COV-2 trong phòng khám nha khoa.

Lây nhiễm SARS-CoV-2 trong phòng khám nha khoa

Phòng khám nha khoa có nhiều nguy cơ lây truyền vi sinh vật (virus và vi khuẩn) gây ra các bệnh lây nhiễm khác nhau.
Các quy trình điều trị nha khoa yêu cầu tiếp xúc gần và trực tiếp giữa Nha sĩ và miệng bệnh nhân.
Lây nhiễm tại phòng khám nha khoa thông qua khí dung từ nước bọt của bệnh nhân và qua tiếp xúc với các bề mặt bị ô nhiễm là con đường lây nhiễm chính của virus SARS-CoV-2.

TẢI FILE PDF

 

Báo cáo tham khảo
1. Parks ET, Lancaster H. Oral manifestations of systemic disease. Dermatol Clin. 2003;21(1):171-viii.
2. Sanz M, Del Castillo AM, Jepsen S, et al. Periodontitis and Cardiovascular Diseases. Consensus Report._Glob Heart. 2020;15(1):1. Published 2020 Feb 3
3. Taylor JJ, Preshaw PM, Lalla E. A review of the evidence for pathogenic mechanisms that may link periodontitis and diabetes._J Clin Periodontol. 2013;40 Suppl 14:S113-S134
4. Ide M, Papapanou PN. Epidemiology of association between maternal periodontal disease and adverse pregnancy outcomes-systematic review. J Periodontol. 2013;84(4 Suppl):S181-S194.
5. Maddi A, Scannapieco FA. Oral biofilms, oral and periodontal infections, and systemic disease._Am J Dent. 2013;26(5):249-254.
6. Herrera D, Serrano J, Roldán S, Sanz M. Is the oral cavity relevant in SARS-CoV-2 pandemic? [published online ahead of print, 2020 Jun 23]._Clin Oral Investig. 2020;1-6.
7. Sampson V, Kamona N, Sampson A. Could there be a link between oral hygiene and the severity of SARS-CoV-2 infections?._Br Dent J. 2020;228(12):971-975.
8. Grinde B, Olsen I. The role of viruses in oral disease. J Oral Microbiol. 2010 Feb 12;2
9. Slots J. Oral viral infections of adults. Periodontol 2000. 2009;49:60-86.
10. Slots J, Saygun I, Sabeti M, Kubar A. Epstein-Barr virus in oral diseases._J Periodontal Res.2006;41(4):235-244.
11. Xu H, Zhong L, Deng J, Peng J, Dan H, Zeng X, et al. High expression of ACE2 receptor of 2019-nCoV on the epithelial cells of oral mucosa. Int J Oral Sci. 2020 Feb 24;12(1):8
12. Wölfel R, Corman VM, Guggemos W, et al. Virological assessment of hospitalized patients with COVID-2019._Nature. 2020;581(7809):465-469.
13. Haps S, Slot DE, Berchier CE, Van der Weijden GA. The effect of cetylpyridinium chloride-containing mouth rinses as adjuncts to toothbrushing on plaque and parameters of gingival inflammation: a systematic review. Int J Dent Hygiene 6, 2008; 290–303
14. Elworthy A, Greenman J, Doherty FM, Newcombe RG, Addy M. The substantivity of a number of oral hygiene products determined by the duration of effects on salivary bacteria. J Periodontol. 1996 Jun;67(6):572-6.
15. Seneviratne CJ, Balan P, Ko KKK, Udawatte NS, Lai D, Ng DHL, Venkatachalam I, Lim KS, Ling ML, Oon L, Goh BT, Sim XYJ. Efficacy of commercial mouth-rinses on SARS-CoV-2 viral load in saliva: randomized control trial in Singapore. Infection. 2020 Dec 14:1–7.
16. Eduardo FP, Corrêa L, Heller D, Daep CA, Benitez C, Malheiros Z, Stewart B, Ryan M, Machado CM, Hamerschlak N, Rebello Pinho JR, Bezinelli LM. Salivary SARS-CoV-2 load reduction with mouthwash use: A randomized pilot clinical trial. Heliyon. 2021 Jun;7(6):e07346.
17. Tarrago R ,Aza M, Lallana MJ, Serrano D, Millán Y, Refusta R, Fuentes R, Bueno J, Algarate S, Millán E. Ensayo clínico aleatorizado para valorar el impacto de la intervención oral con Cloruro de Cetilpiridinio para disminuir la carga viral de SARS-CoV-2. Poster presentado en el Congreso SEPA Sevilla 21 (noviembre 2021), ganador del primer premio en la categoría de higienistas.
18.Manuel Bañó-Polo, Luis Martínez-Gil, Manuel M. Sánchez del Pino, Alberto Massoli, Ismael Mingarro, Rubén Léon & Maria Jesus Garcia-Murria. Cetylpyridinium chloride promotes disaggregation of SARS-CoV-2 virus-like particles. 2022 Journal of Oral Microbiology, 14:1, 2030094, DOI: 10.1080/20002297.2022.2030094
19. Muñoz-Basagoiti J, Perez-Zsolt D, León R, Blanc V, Raïch-Regué D, Cano-Sarabia M, Trinité B, Pradenas E, Blanco J, Gispert J, Clotet B, Izquierdo-Useros N. Mouthwashes with CPC Reduce the Infectivity of SARS-CoV-2 Variants In Vitro. J Dent Res. 2021 Jul 20:220345211029269.
20. Ellinger B, Bojkova D, Zaliani A, Cinatl J, Claussen C, Westhaus S, Keminer O, Reinshagen J, Kuzikov M, Wolf M, Geisslinger G, Gribbon P, Ciesek S. A SARS-CoV-2 cytopathicity dataset generated by high-content screening of a large drug repurposing collection. Sci Data. 2021 Feb 26;8(1):70
21. Komine A, Yamaguchi E, Okamoto N, Yamamoto K. Virucidal activity of oral care products against SARS-CoV-2 in vitro. J Oral Maxillofac Surg Med Pathol. 2021 Feb 22.
22. Koch-Heier J, Hoffmann H, Schindler M,; Lussi A, Planz O. Inactivation of SARS-CoV-2 through Treatment with the Mouth Rinsing Solutions ViruProX® and BacterX® Pro. Microorganisms 2021, 9, 521.
23. Popkin DL, Zilka S, Dimaano M, et al. 2017. Cetylpyridinium Chloride (CPC) Exhibits Potent, Rapid Activity Against Influenza Viruses in vitro and in vivo. Pathog Immun. 2: 252‐269.
24. Mukherjee PK, Esper F, Buchheit K, et al. 2017. Randomized, double-blind, placebo-controlled cl2nical trial to assess the safety and effectiveness of a novel dual-action oral topical formulation against upper respiratory infections. BMC Infect Dis. 17: 74.

 

Nguyễn Thùy Dương
Theo dõi
Bình luận bài viết (0 bình luận)

Bình luận đã bị đóng.

0901 87 69 87