Quý khách vào trang tất cả sản phẩm của Oralmart, lựa chọn sản phẩm phù hợp bằng những bộ lọc (loại sản phẩm, loại điều trị, thương hiệu).

Sau khi chọn xong sản phẩm phù hợp, quý khách tiến hành xem lại đơn hàng tại đây.

Sau khi check lại đơn hàng, quý khách tiến hành thanh toán theo hướng dẫn tại trang đơn hàng ở bước 2.

Oralmart chân thành cảm ơn quý khách đã mua sắm tại Oralmart.